ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ที่บริเวณถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา ประชาชนชาวสงขลาได้นำอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียนออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ย่ำรุ่ง ทั้ง 2 ฟากถนน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับในวันนี้มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครสงขลาออกมารับบิณฑบาตรน้อย แต่มีพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งจากวัดรอบนอกเขตเทศบาลนครสงขลาหลายวัด นั่งรถยนต์ของทางวัดเดินทางมารับบิณฑบาตรในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกวัน ทำให้ประชาชนที่มีความตั้งใจมายืนรอเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ สามารถตักบาตรได้อย่างทั่วถึง

โดยทุกคนที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาวันนี้ มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: