“โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ”

วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ศรีลาภ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ภาพและข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ยโสธร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: