นายกคลองสามได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน อปท.คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเร่งผลักดันกฏหมายหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ห้องประชุมชั้น 1 ห้อง 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เปิดเผยว่าจากการที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ที่เป็นนิติบุคคลในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการลงคะแนนแบบเลือกกันเองในจำนวนของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยได้คะแนน 29 คะแนน จากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดจำนวน 32 คนนั้น

ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการผลักดันกฏหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆได้มีอิสระโดยตรง เรื่องการให้ความช่วยเหลือและให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีหรือแม้กระทั้งการจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินนั้นไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากทาง สตง.ได้มีการท้วงติงมาโดยตลอด หรือแม้กระทั่งการออกช่วยเหลือประชาชนข้ามเขตนั้นก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งจะต้องประสานกับหน่วยงานราชการก่อนถึงจะสามารถทำได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดการกระทบกระทั้งกันเกิดขึ้นของหน่วยกู้ภัยกันเอง

ในขณะที่จะมีการจัดระเบียบหน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ชีพต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยกู้ชีพที่ไม่มีใบอนุญาต จะดำเนินการนำเข้าสู่ระบบที่มีกฏหมายรองรับอย่างถูกต้องตามระบบสากลเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและไม่มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น

อีกทั้งจะผลักดันด้านสวัสดิการการให้บริการในการช่วยเหลือเหลือประชาชนแก่หน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: