จ.พิจิตร เสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย จัดโครงการ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา

จ.พิจิตร เสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย จัดโครงการ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการ “ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ”ปี 2562 (รุ่นที่ 9 ) ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการลดสถิติผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพิจิตร พบว่ายานพาหนะที่ประสบเหตุสูงสุดร้อยละ 90 คือ รถจักรยานยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่าผู้ประสบเหตุร้อยละ 60 ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย จังหวัดพิจิตรจึงร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง สำหรับวันนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ การลดอุบัติเหตุมา จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำการปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว และคนใกล้ชิด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

ขอบคุณภาพข่าวจาก : อู๊ด วิศว
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ
23 กรกฎาคม 2562
#พิจิตรสื่อสร้างสรรคืสร้างสังคมสร้างชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: