จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านขอศาลคุ้มครองที่ดิน

สืบเนื่องจากกรณีตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทยานแห่งชาติภูแลนคาประกาศเขตทับที่ทำกิน หลังจากที่สปก. ได้อนุญาตให้ทำกินมานาน เตรียมร้องศาลปกครองคุ้มครองสิทธิทำกิน
นายศุภรัตน์ ใจเที่ยง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านบ้านห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน10คน นำเอกสารแสดงสิทธิ์ทำกินที่ออกโดย สปก. ชัยภูมิ เข้าร้องเรียนต่อนายทศ ตาลชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(ด้านสิ่งแวดล้อม)ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน เพื่อขอให้นำเอกสารตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นส่งต่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป
นายศุภรัตน์ กล่าวว่า ตนพร้อมกับชาวบ้านจำนวนกว่า60ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ไม่อนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ที่ตนและชาวบ้านได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และทำกินมานานก่อนที่อุทยานจะประกาศแนวเขตตามมติทวงคืนผืนป่า ถึงแม้ว่าทางจังหวัดจะได้เชิญชาวบ้านและ จนท. อุทยานมาทำการเจรจาจนมติที่ประชุมให้สามารถทำกินไปก่อนจนกว่าจะมีการ ทำวันแมบใหม่ แต่ยังพบว่ามี จนท อุทยานฯเข้ามาคอยควบคุม และสั่งให้ยุติการทำประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพิพาก พร้อมข่มขู่ ดังนั้นในวันนี้จึงได้ร้องเรียนมายังที่ปรึกษาผู้ตรวจราชสำนักนายกรัฐมนตรี(ภาคประชาชน)เพื่อให้ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทาวงทรัพย์ฯเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
และหลังจากนี้ก็จะได้รวบรวมเอกสารเพื่อร้องขอไปยังศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวอีกทางหนึ่ง เพราะตนและพวกได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมจาก สปก. ส่วนอุทยานจะยึดคืนนั้นอุทยานจะต้องไปดำเนินการฟ้องร้องสปก. เองตามขั้นตอน
นายทศ ตาลชัย ที่ปรึกษาฯหลังรับเอกสาร ได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะนำปัญหาชาวบ้านเข้าปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีการประชุมนัดแรก ในวันที่19-20สค ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านต่างพึงพอใจและเดินทางกลับคำหอม ชุมชน 02/ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: