นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จัดกิจกรรม CSR ปล่อยกุ้ง/ปูและมอบทุนให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จัดกิจกรรม CSR ปล่อยกุ้ง/ปูและมอบทุนให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จำนวน 99 คน นำโดย ดร.เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้มีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากการไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะผู้เข้าอบรมยังได้มีการจัดกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสาธารณะประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 ได้ร่วมกับสโมสรไลออนส์ หัวหิน ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งและปูกว่าสามแสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณป่าชายเลน ภายในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริเวณชายหาดทรายเม็ดแรก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีและวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโตนดหลวง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรม “เล่นกีฬาห่างใกล้ยาเสพติด” กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 234 คน ของโรงเรียนวัดโตนดหลวง และได้มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล และลูกเปตอง ฯลฯ รวมมูลค่า 15,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท รวมทั้งแจกขนม/นมให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดโตนดหลวงทุกคน สร้างความสนุกสนานและเป็นที่ปลาบปลื้มใจของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: