สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคมวันนี้ (14 ส.ค.62) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นประธานพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ“โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ทำงาน เสียสละอย่างสูงสุด ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ผู้มีจิตอาสาและทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมในการปฏิบัติราชการจนเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อยกย่อง เชิดชูประชาชนหรือบุคคล ที่มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมใจ สนับสนุนกิจการงานตำรวจ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างในสังคม
ซึ่งแต่ละรางวัลได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ จึงเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่งส่วนเข็มรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ ได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ที่ต้องการทำเข็มรางวัลที่มีค่าสูงสุด ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชนหรือบุคคล ที่เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชาชน ให้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะอยู่คู่ประวัติศาสตร์ตราบนานเท่านาน โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัยฯ เป็นผู้ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติ ดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเอกชน ที่ได้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย ประเภทข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5 2) พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธ์ุ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 3) พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 4) พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 5) ร.ต.อ.เกษม ฉิมพาลี รอง สว.กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. และ 6) ส.ต.ท.พูลสวัสดิ์ เสถียรอุดร ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต.และประเภทประชาชน/บุคคลทั่วไป จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นาย กิตตินันท์ อนุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนนี่ ทู โก จำกัด 2) นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และ 3) ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท L.S.Jewelry Group/ ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชนซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ 612/2561 ลง 22 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: