สระบุรี – พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารกายภาพบำบัดและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 17 ส.ค.62. พระครูวชิรรมรักษ์ เจคณะอำเภอหนองแซง เจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายแพทย์ ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญรองนพ.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ สมชาติ สุจริตรังสี ผอ.โรงพยาบาลหนองแซง และชาวบ้านอำเภอหนองแซงและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเป็น ประธานฝ่ายคาราวาท ในพิธีจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารกายภาพบำบัดและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ รพ.หนองแซงไว้ใช้ให้กับประชาชน
ส่วนทาง นายแพทย์ สมชาติ สุจริตรังสี ผอ.โรงพยาบาลหนองแซง กล่าวว่า รพ.หนองแซง เป็น โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอที่ให้บริการแก่ประชาชน ในอำเภอหนองแซงและพื้นที่ข้างเคียง มีเตียงไว้ ให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 23 เตียง ผู้ป่วยนอกประมาณ 100 คนต่อวัน มีประชากรในเขตที่รับผิดชอบ 14,871 คน ประชากรในช่วงวัย 45 ปี ขึ้นไป 7,000 กว่าคน ซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มว่า จะมีประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประชากรในกลุ่มวัยนี้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายอยู่ในช่วงของการเสื่อมถอย ประกอบกับชุมชนของอำเภอหนองแซง เป็นสังคมเกษตรกรรม เป็นเกษตรกรที่ต้องใช้กำลังร่างกายในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีปัญหาสุขภาพในด้านระบบดูกและกล้ามเนื้อ ที่จะต้องทำการรักษาด้วยการกายภาพ อีกทั้งผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต หลอดเลือดสมองเสื่อมและมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวก็เช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลจึงได้เปิดให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชน โดยเริ่มต้นได้รับความเมตตา จากท่านพระคูไพโรจน์ สรยุต เจ้าอาวาสวัดท่าราบ บริจาคเงินสมทบทุนให้ก่อสร้างห้องกายภาพบำบัด จำนวนเงิน 250,000 บาท และเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ในปีแรกๆ จะมีคนไข้ประมาณ 7-10 คน และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีคนไข้วันละประมาณ 30 คน ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับคนไข้ โรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด ขนาด 8×12 เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
สรุป งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารกายภาพบำบัดและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ รพ.หนองแซง ในวันนี้ เบื้องต้นได้เงิน 3 ล้าน 6 แสนบาท ทำให้ ผอ. และเจ้าหน้าที่ของ รพ.หนองแซง และ ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ ต่างดีใจที่ได้เงินทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือให้กับทางโรงพยาบาลหนองแซง ///

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: