สระบุรี – 2 บริษัทปูนซิเมนต์ยักษ์ใหญ่ ประสานมือจัดโครงการ ‘’ ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ’’ ครั้งที่ 7

ที่ จ.สระบุรี นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน ‘’ ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ’’ ครั้งที่ 7 ซึ่งมี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมกันก่อตั้ง โครงการโรงปูนรักษ์ชุมชนขึ้น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมี นาย ศุภกิจ ภู่เจริญศิลป์ ผู้จัดการโรงงาน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด พร้อมด้วย นาย วิสัน ปริทัศน์ไพศาล ผู้จัดการอาวุโสด้านการจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ ตามที่ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ง โครงการโรงปูนรักษ์ชุมชน หรือ cement partnership เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยได้ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูล
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชนให้มีความสำคัญ เพราะเราเห็นว่าเด็กๆ และเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า หากได้รับการพัฒนาที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม จะทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ กีฬาเป็นอีกสาขาหนึ่งที่คณะทำงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการส่งเสริม จึงได้เสนอให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นฐานที่ดีในการเติบโต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพนี้ คณะทำงานโครงการโรงปูนรักษ์ชุมชนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 6 ครั้ง และในปี 2562 นี้ นับเป็นการจัดครั้งที่ 7 โดยกำหนดเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 มีทีมฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในจังหวัดสระบุรี (อายุไม่เกิน 15 ปี) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากเดิม 8 ทีม ขยายมาเป็น 16 ทีม และล่าสุดในปีนี้ขยายจำนวนทีมทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี เป็นจำนวน 24 ทีม โดยทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อม และชุดการแข่งขัน ส่วนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน และทีมรองชนะเลิศ 3 อันดับ จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษา///สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: