รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีนำภาครัฐและเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังขุม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หลากหลายกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค แนะนำฝึกอาชีพ แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ นิทรรศการให้ความรู้ และบริการให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ
นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม จำนวน 10 คน มอบทุนอุปการะเด็กยากจนจากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจน 10 ครัวเรือน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตาบอด/ครอบครัวฐานะยากจน จำนวน 5 ทุน มอบรถโยกให้แก่ผู้พิการจำนวน 2 คัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับทราบปัญหา เพื่อนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: