อุบลฯ กดเงินสวัสดิการกันคึกคัก จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน กดเงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย กันอย่างคึกคัก

โดยบรรยากาศตั้งแต่เมื่อเช้า ( 23 ส.ค.62) ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน เดินทางมากดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยรัฐบาลได้เพิ่มเงินในบัตร 500 บาทต่อเดือน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500ต่อเดือน เพิ่มเงินสำหรับดูแลบุตร 300 ต่อเดือน ซึงมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว จะจ่ายให้เพียง 2 เดือนเท่านั้น คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562
ด้าน ประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในครอบครัว และใช่จ่ายในชีวิตประจำวันได้ อีกระดับหนึ่งด้วย.

กิตติภณ. เรืองแสน/ข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: