จ.สงขลา ดารานักแสดงชื่อดังนำทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์อาวุโสและนักธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่เยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาร่วมปรึกษาหารือที่จะให้ชุมชนกับภาครัฐภาคเอกชนทำงานกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่ภาคใต้ช่วยกันสร้างให้เกิดสันติสุขขึ้น

วันที่23 สิงหาคม 2562 ที่ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดงชื่อดัง / ผู้อำนวยการโครงการเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน (We Change World Change) นายโสภณ จะยะสกูล รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ นายแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.หาดใหญ่ นายสมบูรณ์ จรรยาธิติ นักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงแรมในจังหวัดสงขลา และนายกิตติ เจนกำจรชัย นักธุรกิจคนดังในอำเภอหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต.ภูมิพันธ์ นิลกําแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และ พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการหาหนทางในการที่จะทำอย่างไรให้ชุมชนกับภาครัฐภาคเอกชนทำงานกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่

หลังจากนั้น ทูน หิรัญทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน (We Change World Change) ได้บรรยายถึงการการปฏิรูปประเทศที่มี 44 หัวข้อใครชำนาญด้านไหนก็ไปแก้ตรงนั้น ใครชำนาญหรือชอบตรงไหนไปสนับสนุนโดยไม่ต้องลงทุน การปฏิรูปประเทศไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง จะเป็นราชการการก็ดีหรือเอกชนก็ดี จะต้องทำงานแบบร่วมกัน มีความสามัคคี มีความปรองดองและเห็นอนาคตของประเทศชาติโตได้อย่างไร
ทูน หิรัญทรัพย์ กล่าวว่า ในวันนี้ที่มาพูดคุยกันเพื่อมาปรึกษาว่า ทำอย่างไรในส่วนเรื่องของกองทัพเรือเองซึ่งเป็นที่รักและเคารพของประชาชนทั่วประเทศและตอนนี้มาทำงานหนักในจังหวัดภาคใต้ นอกเหนือจากการป้องกันแล้วปกป้องแล้วยังจะต้องเสริมสร้างด้วย เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างก็จะเป็นหน้าที่ที่เอกชนแบบผม หลายท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการต่างๆได้มาช่วยให้มันเกิดผล ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ทำอย่างไรให้เขาตระหนักว่านี่เป็นทรัพย์สมบัติของเขา เป็นเมืองของเขา ทำอย่างไรให้เขามามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยในการที่จะเข้ามาช่วยกันสร้างให้เกิดสันติสุขขึ้น เมื่อเกิดสันติสุขขึ้นจะต้องมีความสุขที่ตามมา ในส่วนทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การว่าจ้างงานมันก็จะเติบโตไปตามลำดับ
คาดหวังว่า ผู้ใหญ่ในกองทัพเรือจะเห็นถึงความสำคัญในหลักการที่คุยกันมาก่อนแล้วยินดีมากและเราก็มาในวันนี้ เราก็พาทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์อาวุโสต่างๆมาช่วยกันวิเคราะห์กันว่า เราจะเดินแต่ละก้าวให้มั่นคงและยั่งยืนทำได้อย่างไร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: