อำเภอเดชอุดม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากการที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

อำเภอเดชอุดม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากการที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน ระดับ 3 “คาจิกิ” ส่งผลให้ฝนตกหนักติดต่อกันมานานหลายวัน จนเกิดน้ำท่วมใหญ่ไปทั่วทั้งจังหวัด เป็นเหตุให้บ้านเรือนและไร่นาราษฎรจมน้ำ ถนนถูกตัดขาดหลายพื้นที่ หมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลายหมู่บ้าน สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากการจมน้ำในหลายพื้นที่ และ ได้มีการสั่งปิดร.ร.กว่า 10 แห่ง ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
วันนี้ ( 5 ก.ย. 62 ) นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธนากร ทองพูล ปลัดอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อ.เดชอุดม จำนวน 10 ราย และที่จุดรับส่งผู้ประสบภัยพิบัติบ้านโนนหนองค้า ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จำนวน 20 ราย และที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรงเรียนเมืองเดช อ.เดชอุดม จำนวน 7 ราย
สำหรับสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดมระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลกุดประทาย ได้แจ้งว่า เส้นทางถนนโนนสว่างต.โพนงาม-ถนนบ้านคำนาแซง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม ขณะนี้น้ำได้ท่วมผิวถนนระดับน้ำขึ้นสูงเรื่อยๆ รถทุกประเภทสัญจรไปมาไม่ได้ ให้ประชาชนเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น คาดว่าระดับน้ำคงขึ้นสูงเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมรถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ อีกหลายสาย เช่น ถนนเส้นจากเดชอุดม เม็กน้อย บัวเทียม ต.กลาง ไป อ.นาจะหลวย รถผ่านไม่ได้ และเส้นทาง บ้านหนองกระบือ ต.นาเรือ มายัง บ้านสมสะอาด ต.เมืองเดช ถนนเส้นนาเรือง-นาเยีย น้ำท่วมสูง 2 เมตร รถผ่านไม่ได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ออกช่วยขนย้ายสิ่งของช่วยชาวบ้านในบางพื้นที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ร.ร.มัธยมเดชอุดม ได้ประกาศหยุดเรียนแล้ว
ล่าสุด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้แจ้งให้ผู้ที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่
ติดริมลำโดมใหญ่ ลำห้วยสาขาต่างๆ ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า เนื่องจากว่า น้ำมาแน่นอน และหากประชาชน ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่องานป้องกันฯ ได้ โทรศัพท์ 045-362778 ตลอด 24 ชม.

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: