“กนกวรรณ” ลุยเมืองพ่อขุนรามฯ ชูผลิตภัณฑ์ กศน.สู่ตลาดชั้นนำ!!

“กนกวรรณ” ลุยเมืองพ่อขุนรามฯ ชูผลิตภัณฑ์ กศน.สู่ตลาดชั้นนำ!!
 
กศน.พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งในการต่อยอดอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดนำไปสู่การเปิดตลาดอื่น ๆ นอกจากตลาดชุมชน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่มีมาในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า “เป็นที่น่ายินดีที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวสุโขทัยได้รับการพัฒนาและต่อยอดมาถึงจุดที่น่าพอใจ ถือเป็นผลผลิตของการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ชาว กศน.สุโขทัย ได้ผลักดันสู่การค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (ONIE Online Commerce Center) อย่างมีคุณภาพ ในการขับเคลื่อนสู่การค้าในโลกยุคดิจิทัล อาทิ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่สามารถพัฒนาไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มโดยเฉลี่ยในปี2562 กว่าแสนบาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง (แปรรูปใบตอง) กศน.อำเภอสวรรคโลก ประสบความสำเร็จจากการยึดอาชีพบรรพบุรุษ พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นภาชนะรักษ์โลก ตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน และได้การรับรองจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) เรื่องใบตอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว มีการสั่งออเดอร์สินค้าล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 100,000 ใบต่อเดือน จากสายการบินชั้นนำเช่น บางกอกแอร์เวย์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆในประเทศ โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มกว่า 40,000 บาท ต่อเดือน นอกจากชุมชนมีรายได้ มีความเข้มแข็งแล้ว กศน.อำเภอสวรรคโลก ยังได้วางแผนพัฒนาอาชีพให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถโจทย์ของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป รวมถึงกลุ่มผ้าทอตีนจก กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ที่รวมกลุ่มกันแปรรูปสินค้าเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป และใช้กรรมวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าหมักโคลน ผ้าซิ่นมุก ผ้าคลุมไหล่ ย่าม และเสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป โดยสร้างรายได้เสริมให้แต่ละคนในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือน นับว่าเป็นการเดินมาถูกทางในการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดและขยายผลสอดคล้องกับโลกการค้าออนไลน์ได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ จะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.และผลักดันอาชีพชุมชนให้มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ตลาดชั้นนำให้มากที่สุด เราจะทลายข้อจำกัดทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่เพียงแต่มีความรู้ แต่ต้องอยู่ดีกินดีในทุกพื้นที่ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีความโดดเด่นในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการ “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีการบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นและปลูกฝังนักศึกษา ประชาชนให้เห็นคุณค่าและรากเหง้าที่มีในชุมชน เป็นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม เรียนรู้ลายสือไทยผ่าน    QR Code ให้ประชาชนได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมรดกทางปัญญาที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิใจในลายสือไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกเขียนลายสือไทย บิงโกลายสือไทย โดมิโน่ลายสือไทย การ์ดคำลายสือไทย เกม Kahoot ลายสือไทย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการศึกษาของชาว กศน.สุโขทัย ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการศึกษา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ และขอเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงาน ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี และช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จในก้าวต่อไป”

นอกจากนี้ รมช.ศธ. ได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ได้กำชับและมอบให้ กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าไปดูแล ช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับหน่วยงานของสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเต็มที่!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: