นายอำเภอเดชอุดม ลุยน้ำ.! ช่วยเหลือประชาชน

นายอำเภอเดชอุดม ลุยน้ำ.! ช่วยเหลือประชาชน
จากการที่จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายหมู่บ้าน ประชาชนได้ประสบความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยทางอำเภอเดชอุดมได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ ( 7ก.ย.62 ) ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจราษฎร พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร ในพื้นที่ตำบลเมืองเดช ประกอบไปด้วย บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 บริเวณสะพานโดมบ้านชัยมงคล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม บริเวณห้าแยกทางไปบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ทางไปบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 แยกสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม สำนักสงฆ์ปากไร่ บริเวณท่าน้ำวัดแสงเกษม และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร ในพื้นที่ตำบลตบหู ประกอบไปด้วย บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 15 บ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 และ 19 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1 และ 16 บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 8 และ 17
นอกจากนี้ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม และคณะ ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในแต่ละจุดอีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: