ตำรวจพิบูลมังสาหาร ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม

ตำรวจพิบูลมังสาหาร ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม

วันที่ 9 กันยายน 2562 ตำรวจ สภ.พิบูลมังสาหาร ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านเดื่อโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูมังสาหาร โดยร่วมกับทหารจาก รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และผู้นำหมู่บ้าน ขนสิ่งของขึ้นที่สูง นำกระสอบทรายมากั้นเพื่อชลอการไหลของน้ำเข้าหมู่บ้าน และนำเตนท์มากางเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

CR. Police Thailand New

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: