รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบ้านส้อง

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.50 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ซึ่งเป็นกองทุนฯที่มีผลงานโดนเด่นในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยมี น.ส.มนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิฐ์ นายอำเภอเวียงสระ นางโสภา กาญจนะ อดีต ส.ส.สฎ. นายกเทศมนตรี ต.บ้านส้อง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สฎ.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน​

ไลน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: