พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านมั่นคง 133 ภายในซอยเอกชัย 133

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านมั่นคง 133 ภายในซอยเอกชัย 133

เมื่อเวลา16.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมทั้งข้าราชการเขตบางบอน ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางบอน ตัวแทนผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในเขตบางบอน ให้การต้อนรับ ท่าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านมั่นคง 133 ภายในซอยเอกชัย 133 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมชมการเพาะเห็ดของทางชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ที่พักอาศัยภายในชุมชนให้มีงานทำและมีรายได้ใช้จ่าย และตรวจผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน โดยการลงตรวจในครั้งนี้ได้เดินทางมาแบบส่วนตัว โดยมีพี่น้องประชาชนในชุมชน และชุมชนไกล้เคียงมารอต้อนรับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ ได้แจ้งถึงปัญหาในชุมชนและความต้องการที่อยากให้ได้รับการแก้ใข อาทิ เช่นปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ ปัญหาคูคลองตื้นเขินน้ำใหลผ่านไม่สะดวก ปัญหาเครื่องออกกำลังกายตามชุมชนต่างๆที่ทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ และเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมตามชุมชนต่างๆ รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้ทางท่านผู้ว่า กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไข โดยท่านผู้ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอต่างๆ โดยได้ดำเนินการสั่งการโดยตรงไปยังผู้ที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ทันที และได้เดินตรวจเยี่ยมชมชุมชนและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนางรัชนีกรณ์ จันทร์บริบูรณ์ ผู้นำชุมชนพาเดินตรวจสถานที่และเยียมชมการพักอาศัยความเป็นอยู่และได้มอบกระเช้าเห็ดนางฟ้าที่ท่านผู้ว่าได้ทำการเก็บเองกับมือ พร้อมทั้งของฝากจากชาวบางบอน อีกหลายอย่าง

ตั้มสติ๊กเกอร์ซิ่ง ทีมข่าวภาคสนามเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: