สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วานนี้ ( 10 ก.ย. 62 ) เวลา 09.00 น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้เปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพป.อุบยลราชธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมศรีตระการ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด และ ประชาชน ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถาณการณ์น้ำท่วม โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 42 โรงเรียน
นายวิชัย แสงศรี กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ ประชาชนมีผู้มีจิตศรัทธา เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของ และเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จะได้นำไปมอบให้โรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ต่อไป และหากท่านใดต้องการมอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค บริโภค เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการพืชผล – พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 482 410 โทรสาร 045 481 210 ในวัน เวลา ราชการ

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: