อธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังใหม่) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ฯลฯ​ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคเหนือ ถือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านธุรกิจ การค้า การศึกษา คมนาคมของภูมิภาค ตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางด้านประเพณี วัฒนธรรมล้านนา โบราณสถานอันทรงคุณค่า และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก กรมการปกครองจึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ บริการให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังใหม่)ในวันนี้

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: