สายธารน้ำพระทัย หลั่งไหลสู่ชาวอุบลฯ

สายธารน้ำพระทัย หลั่งไหลสู่ชาวอุบลฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลฯ
วันนี้ ( 12 ก.ย.62 ) ที่หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร และหอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำมูลล้นตลิ่ง ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง อำเภอตาลสุม สว่างวีระวงศ์ และอำเภอพิบูลมังสาหาร รวมจำนวน 5,998 ชุด ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยมายังราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโพธิ์ตากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน 2 ราย คือ นางแตงอ่อน เผ่าภูรี อายุ 86 ปี นางสำราญ คงดี อายุ 101 ปี และอำเภอสว่างวีระวงศ์ อีก 2 ราย
ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมใน 15 อำเภอ โดยได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง 25 อำเภอ และประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 17 อำเภอ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อพยพออกนอกพื้นที่ไปอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ใน 7 อำเภอ รวม 51 จุด จำนวน 6,052 ครัวเรือน 20,856 ราย โดยเบื้องต้นจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่แล้วกว่า 16,000 ชุด

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: