กรมการปกครองรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

กรมการปกครองรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมาย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้แทนกรมการปกครอง รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมพิธี

กรมการปกครองได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปรากฎผลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐและงานบริการประชาชน(Linkage Center) ผลสัมฤทธิ์จากการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว(OnePlan) รวมถึงนวัตกรรมระบบการสื่อสาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศ กระบวนการจัดทำและการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไก ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดแตกหักในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อจุดหมายปลายทางคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี”

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้รับเชิญจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ออกบูธงานบริการประชาชน บริเวณหน้างาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา LINE ช่องข่าวฝ่ายปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: