เร่งฟื้นฟู..ดูแล..ช่วยเหลือ พี่น้อง ชาวอุบลฯ

เร่งฟื้นฟู..ดูแล..ช่วยเหลือ พี่น้อง ชาวอุบลฯ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อีกทั้ง ศบภ.มทบ.22 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาประชาชน ผู้ประสบภัย ณ จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 (ข้างศาลหลักเมือง จ.อุบลราชธานี)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: