กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังน้ำลด

กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังน้ำลด

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน (โพดุล) และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ล่าสุดการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ได้ทำการสำรวจและจัดเตรียมชุดช่าง เพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะเร่งด่วน ได้สั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดฟื้นฟู บ้านเรือนประชาชน อาคารสถานที่ต่างๆ ภายหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่ // การดำเนินการในระยะกลาง ได้ให้สำนักงานพัฒนาภาคและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ จัดเตรียมชุดช่างทั่วไป และเครื่องมือหนัก เพื่อเตรียมการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน เมื่อได้รับการประสาน ส่วนในระยะยาว กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดเตรียมเครื่องมือพิเศษ เพื่อพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: