รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ สูดอ๊อกซิเจนให้เต็มปอด ปลุกกระแสวิ่งกับธรรมชาติ คูเมือง คูลเฟรช กับเส้นทางวิ่งที่มีอ๊อกซิเจนมากที่สุดแห่งปี

Oxy Family Run 2019

รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ สูดอ๊อกซิเจนให้เต็มปอด ปลุกกระแสวิ่งกับธรรมชาติ คูเมือง คูลเฟรช กับเส้นทางวิ่งที่มีอ๊อกซิเจนมากที่สุดแห่งปี

รพ.คูเมือง ชวนคนไทยรักสุขภาพ ร่วมงานวิ่งสูดอ๊อกซิเจน ให้ตัวเอง และแบ่งปัน อ๊อกซิเจนให้ผู้อื่น กับแคมเปญวิ่งที่สดชื่นที่สุด Oxy Family Run 2019 เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วทุกอำเภอ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการรองรับผู้ป่วยในแต่ละอำเภอ ข้างเคียง ได้แก่ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนดง อำเภอลำทะเมนชัย โดยคาดว่าอาคารที่ก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 62 นี้

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานวิ่งกากุศล Oxy Family Run 2019 เพื่อการจัดหาซื้อเครื่องมืแพทย์ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความตั้
งใจจะทำกิจกรรมการวิ่งเพื่อหารายได้ให้กับ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นจังหวัดแห่งการกีฬาและอารยธรรม และเป็นจังหวัดทางอีสานที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดแล้ว ทางภาคส่วนของจังหวัดยังมีการส่งเสริมด้านการกีฬาทุกรูปแบบเพื่อการันตีความเป็นจังหวัดในด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปด้วย ทั้งด้านการส่งเสรมแหล่งท่องเที่ยวในแบบชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นของจังหวัด ให้เป็น Made in Buriram การจัดงานวิ่งการกุศล Oxy Family Run 2019 เติมอ๊อกซิเจนทั่วไทย แบ่งน้ำใจทั่วกัน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬามาตราฐานโลก ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวเมืองปราสาทสองยุคคือปราสาทหินพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณ และปราสาทสายฟ้า สโมสรฟุตบอลและสนามแข่งรถมาตราฐานระดับโลก ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “งานวิ่งการกุศล Oxy Family Run” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ของโรงพยาบาลคูเมือง เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยการส่งเสริมในรูปแบบการออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเดิมโรงพยาบาลคูเมือง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ที่มีแพทย์ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ดูแลประชากรในอำเภอ รวม 68,147 คน ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ตั้งแต่ปี 2554 เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น และในปี 2559 จึงได้มีการก่อสร้างอาคาร ขนาด 114 เตียง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐ จะแล้วเสร็จ ในเดือนกค. 62 เพื่อพัฒนาการให้บริการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้บริการในอำเภอข้างเคียง ได้แก่ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนดง อำเภอลำทะเมน นอกจากนั้น จังหวัดได้มีมาตรการในการที่จะลดปัญหาความแออัดในตัวโรงพยาบาลจังหวัด และได้มอบหมายให้โรงพยาบาลคูเมือง เป็นโรงพยาบาลในการรองรับ ผู้ป่วยจากในตัวจังหวัด หรือเรียกว่าโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ยังคงไม่เพียงพอในการดูแล แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมองถึงระยะยาวในการรองรับผู้ป่วย และเพิ่มการรักษาให้มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเปิดอาคารหลังใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานวิ่งการกุศลครั้งแรกของโรงพยาบาลคูเมือง จึงได้จัดคอนเซปในการวิ่ง ให้ออกมาในรูปแบบ ครอบครัว ชวนวิ่งด้วยกัน และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย มองว่า การเติมอ๊อกซิเจน คือสิ่งสำคัญ กับมนุษย์ทุกคน จึงเป็นที่มาของคำว่า Oxy หรือ Oxygen และเลือกสถานที่เหมาะสมกับงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอเอซิสของอีสานเลยก็ว่าได้ ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมวิ่ง กว่า 4 พันคน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่างว่า ททท มีแนวคิดในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว “อีสานเขียว … เที่ยวหน้าหนาว” ซึ่งการจัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคอีสานในรูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่ง ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนักวิ่ง ครอบครัว เข้าร่วมกจกรรมในครั้งนี้ กระตุ้นให้เกดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อันจะส่งผลให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ วึ่ง ททท เองได้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งยังชูคูลอีสาน ปรับมุมมองนักท่องเที่ยวที่เคยมองว่าอีสานร้อน อีสานแล้ง อีสานไกล อีสานเชย อีสานถูก ภาพเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนให้มองเป็นคูลอีสาน เที่ยวได้ทุกฤดู ได้แก่อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปถึงเดือนตุลาคม ช่วงนี้ฝนตกมากไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนของภาคอีสานก็จะพบกับความเขียวขจี ความสวยงามตามธรรมชาติ จากนั้นเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นมิติของอีสานเขียวหน้าหนาว ต่อจากกุมภาพันธ์จะมีหน้าร้อนอยู่ 2 เดือนคือมีนาคมถึงเมษายน จะเป็นการเจาะลึกเรื่องคูลอีสานในมิติการท่องเที่ยวหน้าร้อนแบบคูล คูล ซึ้งการจัดงานในการจัดงานวิ่งการกุศล “Oxy Family Run 2019” เติมอ๊อกซิเจนทั่วไทย แบ่งปันน้ำใจร่วมกัน ถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และ ถือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศดีในช่วงของการจัดงานในครั้งนี้

นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับมักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดนมีความพร้อมเรื่องการจัดการของสถานที่พัก และ การอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยได้จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตราฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดนการทำงานร่วมกันของภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยเพ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทุกคน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1).กลุ่มให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ 2).กลุ่มร้านอาหาร/ภัตตาคารและสถานบันเทงต่างๆ 3).กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร ของดีของจังหวัดบุรีรัมย์ สินค้าโอทอป ในการจัดจำหน่าย 4).กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ทั้งหมดนี้ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปักหมุดว่า บุรีรัมย์คือแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดดเด่นด้านกีฬา และรวบรวมประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังเป็นการปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นสยกสมาคมกัฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าทางสมาคมมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกรูปแบบในทุกระดับอายุของคนบุรีรัมย์ เพื่อสุขภาพและพัฒนาต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพ ส่งเสริมให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้ยส่วนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทำให้คนบุรีรัมย์มีรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองและจังหวัด ในความพร้อมด้านการส่งเสริมกีฬาที่จะสานงานด้านกีฬาของจังหวัด ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากากรแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี ซึ้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโคยใช้สนามแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมนี้ และในช่วงการจัดงานวิ่งการกุศล “Oxy Family Run 2019” เพื่อจัดหาซื้อเครื่องมีอแพทย์ให้โรงพยาบาลคูเมือง ในครั้งนี้ ทางสมาคมมีความยินดีในการสนัยสนุน เพื่อส่งเสริมการจัดงานเพื่อการรณรงค์ให้ทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดีต่อไป จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมหกรรมกีฬาบุรีรัมย์ มาราธอน ซึ่งเป็นงานวิ่งระดับประเทศ ที่บุรีรัมย์เองก็เป็นผู้จัดขึ้น ถือว่าเป็นเมืองแห่งการกีฬาส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพ

นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน กล่าวว่า ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือ จากทางภาครัฐ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง และความตั้งใจของคนในพื้นที่ รวมถึงทางเพลาเพลิน ในการร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลคูเมือง เนื่องจากทางเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยตลอดมา และเล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดสถานที่เพื่อให้นักวิ่งได้ ปล่อยตัว และเส้นชัย ของทุกรุ่นในการแข่งขัน ซึ่งระยะทางการแข่งขัน ของ 5 Km. และ 11 Km. จะเริ่มปล่อยตัวที่เพลาเพลิน และวิ่งมุ่งหน้าไปตามถนนเส้นทาง คูเมือง ในส่วนไฮไลท์ของการวิ่งในครั้งนี้ น่าจะอยู่ที่ระยะทาง 3 Km. สำหรับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นภายในสถานที่เพลาเพลิน การวิ่งปราศจากชัยชนะ ด้วยการรวมตัวของกลุ่มเด็กเล็กๆ และครอบครัว ขับเคลื่อนร่างกายเพื่อการแบ่งปัน จนกลายเป็นการวิ่งการกุศลแห่งแรก ที่ใช้เส้นทางการวิ่ง และได้ทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน เป็นการวิ่งประเภท Family Fun Run เน้นครอบครัว และเด็กๆ ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มอ๊อกซิเจนให้กับตัวเอง พร้อมแบ่งปันอ๊อกซิเจนให้ผู้อื่นในงานวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลคูเมืองบุรีรัมย์ เพราะเราเชื่อว่าพลังความรักจากครอบครัว จะทำให้ทุกชีวิตมีแรงขับเคลื่อนควรามพยายามสู่ความความสำเร็จเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การรวมพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ภายในงานจะได้พบกับ กิจกรรมการวิ่งที่มีเรื่องราวให้บันทึกได้ตลอดเส้นทาง เน้นกิจกรรมความรู้ และความสนุกสนาน พร้อมสาระความบันเทิง จากศิลปินจิตอาสาระดับประเทศ ในกิจกรรม KIDS FAIRS สนุกเล่น สนุกรู้ คู่เพลาเพลิน เป็นครั้งแรกของการวิ่งท่ามกลางสวนดอกไม้ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อครอบครัว อาทิ กิจกรรมตามหา RC วิ่งในสวน , กิจกรรมของเล่นโบราณ , กิจกรรม Back to Basic เรียนรู้วิถีชาวนา เปิปข้าว , ตำข้าว , สู่ขวัญข้าว , ทำหุ่นฟาง , ทำขนมนางเล็ด , กิจกรรมโลกจินตนาการ นิทานกลางนา , กิจกรรมทำของเล่นโบราณ , DIY การย้อมผ้าจากมูลควาย และสนุกสนานกับโชว์บินโดรน จากพี่หม่อง ทองดี พร้อมประติมากรรมหุ่นฟางยักษ์ ที่จะมาจัดแสดงเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจภายในงานอีกด้วย
กิจกรรมของการวิ่งการกุศล Oxy Family Run ครั้งนี้ แบ่งออกเป็นการแข่งขัน 4 ประเภท คือประเภท รุ่นวิ่ง Family Run ระยะทาง 3 กม. สถานที่ เพลาเพลิน , ประเภทวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม. , ประเภทวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 11 กม. และ ประเภทวิ่ง VIP ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกท่ายจะได้รับ เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน เหรียญที่ระลึกการแข่งขัน กระติกน้ำสำหรับนักวิ่ง VIP อาหาร การดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง และ การอำนวยความสะดวกในทุกด้าน นอกจากนี้ยังได้พบกับ ศิลปิน และดาราจิตอาสา ที่มาร่วมวิ่งในงาน Oxy Family Run 2019 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์ อาทิ คู่ขวัญดาราจิตอาสา มิกค์ ทองระย้า และ โบว์ เมลดา พร้อมไอดอลนักวิ่ง ฉายา “คุณตามาราธอน” คุณตาสมเกียรติ ผู้นำความพยายามการวิ่งมาราธอน ทั้งหมดนี้เป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดานักวิ่งทั่วสารทิศ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ เพลาเพลิน บุรีรัมย์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งได้ที่ www.runlah.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 091-8290163 , 094-2705999

oxyfamilyrun2019 #จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรพคูเมือง #เพลาเพลิน #บุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: