ราชบุรี- ทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต

กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกำลังพลจิตอาสาของกรมการทหารช่างและประชาชนรอบค่ายรวมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 9 ..62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษีอ.เมืองจ.ราชบุรี กรมการทหารช่างร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของข้าราชการนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ และจิตอาสาของกรมการทหารช่าง และครอบครัวของกรมการทหารช่าง โดยมี พลตรี เจษฎาเปรมนิรันดรรองเจ้ากรมการทหารช่าง และ พันเอกหญิง เกยูรปัญญะบูรณ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะร่วมให้กำลังใจในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ รองเจ้ากรมการทหารช่าง และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 16,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง และกำลังพลจิตอาสาของกรมการทหารช่าง และครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่ายได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

..อาทิตยา ภู่พูล อายุ 18 ปี ประชาชนรอบค่ายที่เดินทางมาบริจาคโลหิต ได้เปิดเผยว่า ตนได้รับข่าวสารการรับบริจาโลหิตในครั้งนี้จากเฟชบุ๊คของกรมการทหารช่าง ตนจึงตั้งใจมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ของตน ที่ตนมาร่วมบริจาคโลหิต เพราะจะได้ช่วยเหลือคนและต้องการใช้เลือดของตนที่ได้บริจาค และสิ่งสำคัญตนจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งตนถือเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรกระทำ เพื่อรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

..ธันยาภรณ์ กุ้งโพธิ์ อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมการทหารช่าง ก็ได้บอกว่า ตนเองได้มาบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่ออยากสร้างความดี ตามที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พึ่งวางแนวทางคำสอนในการปฏิบัติตนได้ว่า พอเพียง, ซื่อสัตว์, ประหยัด, รับผิดชอบต่อหน้าที่, ไม่เลือกงานและเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำงานเพื่อส่วนรวม ตนจึงอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านและคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน ถึงแม้วันนี้เราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปแล้ว แต่เรายังสามารถทำความดี และปฏิบัติตนตามคำสอน เพื่อพระองค์ท่านได้เสมอ และตนก็อยากฝากถึงทุกคนให้ร่วมทำความดีเพื่อรำลึกถงพระองค์ท่าน พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ลิ้งค์วีดีโอข่าว https://drive.google.com/file/d/1-76B928mtbR9bMd5eGVaP4sHfSbKhJUw/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: