ราชบุรี  – รพ.โพธารามตั้งโต๊ะแถลงจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ตลอดจนคณะกรรมการผู้จัดงาน 15 ฝ่าย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลกประจำปี 2562 ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธารามได้ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะเแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลทั่วประเทศกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตะหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

โดยในส่วนของการจัดกิจกรรมโครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ทางโรงพยาบาลโพธาราม ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย เดินระยะทาง 5 กม. วิ่งระยะทาง 10 กม. เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งเป็นการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชน และสังคมในส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วผ่านบริการฉุกเฉิน Smart photharam emergency health care service ซึ่งตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ทางโรงพยาบาลโพธาราม ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางแพ และโรงพยาบาลเจ็ดสเมียน ตลอดจนมูลนิธิสาธารณะกุศลสถาน กู้ภัยสว่างราชบุรี จัดรถพยาบาลจำนวน 6 คัน และทีมแพิทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง ชายหญิง 50 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย จะได้รับของที่ระลึก ส่วนผู้สมัครเดิน วิ่ง แบบเสียค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับเสื้อเดินวิ่งป้องกันอัมพาต พร้อม BIB หรือ บิ๊บ และเหรียญเกียรติยศเป็นที่ระลึก ซึ่งตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการ สำหรับรายได้ในการจัดกิจกรรมจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย

นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ได้เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักคือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนอยากให้คนไทยทุกคนได้ออกมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อป้องกันอัมพาต ซึ่งรายได้ทั้งหมดในการจัดกิกจกรรมก็จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมก็จัดให้มีกิจกรรมเดิน วิ่ง และกิจกรรมร่วมโรงทานโรงบุญ ซึ่งคนที่มาร่วมกิจทั้งหมดจะสามารถทานอาหารที่ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมไว้คือโรงทานโรงบุญ ซึ่งก็ขอเชิญชวนชาวโพธาราม และอำเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ในวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งปีๆหนึ่งมีผู้ป่วยจากโรคอัมพาตมากกว่า 250,000 คน ซึ่งในส่วนของอำเภอโพธารามมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ 690 คน ถ้าคนไทยทุกคนได้ออกมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันโรคอัมพาตโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงอยากขอเชิญชวนทกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งลุงรงค์ โพธาราม ก็จะเข้าร่วมเดิน วิ่ง ด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยสมัครได้ผ่านระบบ QR Code สมัครแบบรายบุคคล และสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริจาคอวัยวะ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ใกล้ห้องการเงิน OPD ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.032-355300 และ 032-719400 ต่อ 454 ในเวลา 09.00 -16.00 น. สำหรับค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับเสื้อเดินวิ่งป้องกันอัมพาต พร้อม BIB หรือ บิ๊บ และรับเหรียญเกียรติยศเป็นที่ระลึก สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครร่วมกิจกรรมทุกประเภทได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ต.ค.62

ลิ้งค์วีดีโอข่าว https://drive.google.com/file/d/15uTRgyIvVKG2d4wduvNaa8pUtvPixGKS/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: