วัชระร้องชวนพักราชการเลขาฯสภากรณีคุกคามทางเพศ ขร.สาว

วัชระร้องชวนพักราชการเลขาฯสภากรณีคุกคามทางเพศ ขร.สาว

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 62 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือยื่นถึง’นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม2562 ให้พิจารณาพักราชการ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่เคยถูกร้องเรียนเรื่องกระทำผิดวินัยร้ายแรง และ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 แต่พบว่าคณะกรรมการหลายคนที่สอบสวนไม่มีคุณสมบัติในการสอบสวน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน แล้วยังเป็นผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่านายสรศักดิ์ที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้ที่สอบได้

สำหรับเรื่องร้องเรียน นายสรศักดิ์นั้น นายวัชระ ได้ส่งสำเนาร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่า นายสรศักดิ์มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายอย่าง เช่น มีการคุกคามทางเพศ มีการแทรก แซงการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการหญิง 3% และข้อเท็จจริงก็ปรากฎตามที่ร้องเรียน ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสั่งพักราชการนายสรศักดิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับพยาน หลักฐาน ที่อาจจะบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป ขณะเดียวกันนายวัชระก็ยังได้ส่งเรื่องร้องเรียนเดียวกันนี้ให้ นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานคณะกรรมการจริย ธรรมข้าราชการรัฐสภา พิจารณาอีกทางหนึ่ง ซึ่งนายวัชระเชื่อมั่นใจว่าคณะกรรมการชุดนี้สามารถให้ความเป็นธรรมต่อข้าราชการหญิงได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: