รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมพบปะประชาชน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมพบปะประชาชนรับฟังประเด็นปัญหาเกษตรกรและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: