พร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ เจ้าของร้านขายโลงศพ.! ก่อตั้งชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ช่วยเหลือสังคม

พร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ เจ้าของร้านขายโลงศพ.! ก่อตั้งชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ช่วยเหลือสังคม
หากจะกล่าวถึงกลุ่มคนผู้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคมในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีมากมายหลายกลุ่ม และในปัจจุบันนี้มีชื่อกลุ่มคนผู้มีจิตอาสาขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลุ่ม ซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล นั่นคือ “ ชมรมกู้ภัยตระการพืชผล” ซึ่งได้ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับภัยอันตรายต่าง ๆ ในพื้นที่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีนายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และ เป็นเจ้าของร้าน อ.อุบลสังฆภัณฑ์ จำหน่ายโลงศพ จำหน่ายสังฆภัณฑ์ เครื่องบวช บาตร ผ้าไตร เครื่องกฐิน ผ้าป่า เครื่องศาล ธูป เทียน โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ และ อื่นๆ โดยร้านค้าและชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ตั้งอยู่ที่เดียวกัน ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายตระการพืชผล – พนา ห่างจากตัวอำเภอตระการพืชผล ไปทางอ.พนา ประมาณ 2 กิโลเมตร
นายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ ประธานชมรมกู้ภัยตระการพืชผล เปิดเผยว่า เนื่องจากรถกู้ชีพแต่ละตำบลได้หมดสัญญาลงในหลายเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันนี้เหลือกู้ชีพไม่กี่คันที่จะหมดสัญญาลงภายในเดือนเดือนธันวาคม 2562 นี้ ตน จึงมองเห็นว่าคนจนไม่มีเงินที่จะพาญาติไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ จึงได้ชวนน้องๆพี่ที่มีจิตอาสา มาช่วยสังคม ในรูปแบบของหน่วยกู้ภัย ตนจึงตัดสินใจก่อตั้ง ชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ขึ้น เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ดังกล่าวข้างต้น พร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งผู้เจ็บป่วยที่ไม่มีรถไปโรงพยาบาล แจ้งเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-727-1669 เราพร้อมที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางชมรมของเรา มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีอยู่ตอนนี้ จำนวน 12 คน ซี่งแต่ละคนได้ผ่านการอบรมมาแล้ว จึงมีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะต่างๆ เป็นอย่างดี
นายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมกู้ภัยตระการพืชผล ว่า เราก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งเหตุด่วน เหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และ เพื่อประสานงานและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทางด้านการจราจร รวมถึงทางด้านยานพาหนะ เช่น รถเสีย น้ำมันหมด เปลี่ยนยางรถ รวมถึงการร้องขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อื่น และทุกหน่วยงานที่ร้องขอให้ทางชมรมฯทำการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: