ราชบุรี  เตรียมพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

วันที่ 10 พ.ย. 62 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวันที่ 11 พ.ย. นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไปยังนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์หลักที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ศูนย์ย่อย 2 แห่ง คือ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก และศูนย์อาหารสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี (จำกัด)ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุจินต์ นฤภัย(เต้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: