ดร.สมัย เหมมั่น ร่วมฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชปรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การบริการ ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

ดร.สมัย เหมมั่น ร่วมฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชปรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การบริการ ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น พร้อมจะเปิด โครงการ แกรนด์โฮม โปรเจค เขาค้อ-เขาใหญ่ โครงการเพื่อชีวิตที่มีการวางแผนการออมทรัพย์

วันที่​ 28​ พ.ย.​ 62​  เวลา​ 10.35  น.
ที่โรงแรมโคราช
เป็นการตกลงทำ MOU ระหว่างนักลงทุน และ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตามแผนธุรกิจดังกล่าวเพื่อพี่น้องประชาชนและสมาชิกของสหกรณ์
ในวันนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาอันสมควร ประธานสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชจำกัด จึงได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดิน เพื่อให้บริษัท ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอันสมควร

และในการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว เป็นการลงทุนการก่อสร้างที่ใช้เงินจำนวนมากจึงได้จัดพิธีกรรมลงนามการก่อสร้างและการร่วมทุนของบริษัทในเครือที่สนับสนุนในการก่อสร้าง โครงการแกรนด์โฮมโปรเจคเพื่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีความต้องการ เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน รวมตลอดถึง พี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการที่พักอาศัยแบบการดูแลผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแบบครบวงจรซึ่งเรียกว่า senior Complex

Senior Complex ที่มีรูปแบบมาตรฐานตลอดจนการให้บริการที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

วันนี้ D House Group และกลุ่มนักลงทุนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกัน ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง อาคารชุดรูปแบบใหม่เป็นโครงการ Grand Home project และซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ ต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า

ในครั้งนี้วางเป้าหมาย จะเข้าประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ท่องเที่ยว และชุมชน ในเมืองที่มีความต้องการตามข้อมูลผลสำรวจของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีอยุ่เดิม

ผลการสำรวจของความต้องการ ของสมาชิกสหกรณ์และพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดแผนธุรกิจที่ดร. สมัย เหมมั่น ได้จัดทำแผนและขอส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนจึงเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มข้าราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งเหมาะกับประเทศไทยตอนนี้มีมากกว่า 20% ของประเทศแล้ว

ในวันนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาอันสมควร ประธานสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชจำกัด จึงได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดิน เพื่อให้บริษัท ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอันสมควร

และในการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว เป็นการลงทุนการก่อสร้างที่ใช้เงินจำนวนมาก

จึงได้จัดพิธีกรรมลงนามการก่อสร้างและการร่วมทุนของบริษัทในเครือที่สนับสนุนในการก่อสร้าง โครงการแกรนด์โฮมโปรเจคเพื่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีความต้องการ เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน รวมตลอดถึง พี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการที่พักอาศัยแบบการดูแลผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแบบครบวงจรซึ่งเรียกว่า senior Complex

Senior Complex ที่มีรูปแบบมาตรฐานตลอดจนการให้บริการที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

วันนี้ D House Group และกลุ่มนักลงทุนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกัน ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง อาคารชุดรูปแบบใหม่เป็นโครงการ Grand Home project และซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ ต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า

ในครั้งนี้วางเป้าหมาย จะเข้าประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ท่องเที่ยว และชุมชน ในเมืองที่มีความต้องการตามข้อมูลผลสำรวจของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีอยุ่เดิม

ผลการสำรวจของความต้องการ ของสมาชิกสหกรณ์และพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดแผนธุรกิจที่ดร. สมัย เหมมั่น ได้จัดทำแผนและขอส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนจึงเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มข้าราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งเหมาะกับประเทศไทยตอนนี้มีมากกว่า 20% ของประเทศแล้ว

ดร.สมัย เหมมั่น  ประธานโครงการ Grand Home Project and senior Complex​ กล่าวว่าสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ ทางกระผมเองในฐานะที่เป็นประธานการก่อสร้างจะรับมอบพื้นที่นงจากประธานสหกรณ์เคหสถานะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่โครงการผมเองเข้ามาพัฒนาโครงการในฐานะการร่วมการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์​ แต่ละห้องในแต่ละหน่วยคือ 30 ตารางเมตรในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเริ่มต้นจากที่ราคา 799
สมาชิกซื้อขายให้กับทางสหกรณ์สหกรณ์มีรายได้กำไรก็เอาไปชำระหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์
นั่นคือเงินกำไรที่ได้มาจากการจำหน่ายจ่ายโอนของทางสมาชิกสหกรณ์ว่าจะเป็นเงินปันผลให้กับทางสมาชิกทางสมาชิกก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์ทางผมเองนั้นเห็นตามการพัฒนาตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่างๆของสหกรณ์ครูดีเด่นผมก็รับจิตอาสาเข้ามาในช่วงนี้นะครับในการสนับสนุนการระดมเพื่อนฝูงกลุ่มนักลงทุนในฐานะเป็นประธาเข้ามาให้การช่วยเหลือของสหกรณ์ไม่ให้เป็นภาระของสหกรณ์ใหญ่ๆเพราะผมก็จะฝากทุกๆท่านช่วยส่งแรงใจในการทำงานในครั้งนี้โครงการในโคราชมีจำนวนหลายโครงการก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆและส่วนตัวของผมเองนั้นเป็นของนักธุรกิจต้องมีโครงการเพื่อสมาชิกของสหกรณ์ถึงเป้าหมายรองรับนิติบุคคลในการบริหารก็คือสหกรณ์โคราชสถานจะเป็นนิติบุคคลในการบริหารและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการจัดจ้างแรงงานคาดว่าจะสามารถจัดจ้างกรมการเกิดขึ้นถึง 100 ชีวิตต่อโครงการประจำจนจนตายแยกจากกันเนื่องจากว่าสหกรณ์ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนอกจากตาย
โครงการซึ่งกำหนดวางเอาไว้ start เริ่มแรกมี 7 โครงการก็สามารถสร้างงานให้กับพี่น้องสมาชิกของสหกรณ์ได้อีกจำนวนมากมายและคาดว่าจะปรับปรุงโครงสร้างหรือแก้ไขฟื้นฟูของสมาชิกสหกรณ์หรือหนี้สินของสหกรณ์เองได้เป็นอย่างยิ่งตามแผนที่ผมเขียนแผนธุรกิจส่งเสริมให้ประชากรมีรายได้ผมมีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนธุรกิจเป็นนักวิจัยการเขียนแผนธุรกิจผมก็ยินดีใช้ความรู้ความสามารถโดยไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลกำไรมากน้อยอันนี้คือด้วยจากใจของเรา​  และมีทีมงานดีเข้าปุ๊บขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับ ครับ สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชจำกัดนะครับพร้อมนำผู้รับเหมาและครับนักลงทุนมาช่วยฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์นะครับก็เลยกำหนดฤกษ์ดีวันนี้นะครับ เป็นวันที่ 28 ผมก็เลยขอให้ท่านประธานทางสหกรณ์ส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อจะให้สมาชิกได้อยู่ได้อาศัยกันในระยะเวลา 1 ปีเช่นเดียวกันโครงการนี้มีทั้งหมด 450 หน่วยนะครับตอบสนองให้กับทางสมาชิกหน่อยครับเริ่มต้นเป็นผู้คัดเลือกก่อน

บริษัทผมเองแล้วก็ไม่ได้หวังเป้าหมายอะไรมากนักแต่อยากให้ไปธนาคารในเรื่องของสหกรณ์ก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างไรและผมเองจะเป็นกลุ่มคณะบุคคลของยี่ห้อเอพีดีกรุ๊ปจะเป็นกลุ่มแรกในการแก้ไขฟื้นฟูของกิจการของสหกรณ์เพื่อเป็นโมเดลโคราชประกอบกับโครงการในภาคอีสานที่เกิดขึ้นซึ่งมีวิกฤตในขณะนี้นะครับและให้สมาชิกทุกจังหวัดมีรายได้มีรายได้ในการพัฒนาและถูกตามหลักวิชาการในจังหวัดโคราชตอนนี้วันนี้จะมีการรวมตัวของประธานสหกรณ์นะครับมาประมาณ 10 ปียูเนี่ยนก็มาสมทบนะฮะทั้งท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทางสหกรณ์ข้าราชการท้องถิ่นตามข้อความมาเป็นเกียรติในการส่งมอบในวันนี้นะครับแล้วรอฟังผลอีกวางตรงไหนว่าถ้าทุกคนตอบรับรายจ่ายที่ว่าผมจะส่งข้อความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความรู้ความสามารถของผมจะไปทุกจังหวัดตามโมเดลโคราชวางแผนไว้ที่ทุกจังหวัดนะครับอันดับแรกเนี่ยขอ 7 จังหวัดก่อนนะฮะชัยภูมิบุรีรัมย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท่านเขาใหญ่แล้วก็สกลนครพนมบึงกาฬหนองคายจังหวัดเลยนะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมทั้งหมดที่อยู่ในภาคอีสานมีผมจะเน้นหนักหรือว่ารอบต่อไปในพื้นที่ 2 คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะผู้นำจังหวัดของท่านเนี่ยเขาส่งเสริมเป็นอย่างมากแล้วก็ลงไปภาคกลาง ก็คือสระแก้วปราจีนเป้าหมายจนถึงตลาดและระยองเรามีพื้นที่ขององค์การในการคัดสรรและเหมาะสมไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะมีการแนะนำมาผู้สนับสนุนเรื่องของที่ดินนะครับที่สนับสนุนคือถ้าต้องการทำให้เป็นโมเดลเป็นตัวอย่างของจังหวัดต่างๆและอนาคตต่อไปก็อาจจะแทบทุกจังหวัดของประเทศนะครับคิดว่าในเร็วๆนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านประธานขึ้นมาให้ความรู้นะเผื่อว่าบางท่านที่รับชมอยู่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับได้ครับชื่อโครงการเพื่อสหกรณ์เนี่ยขายได้กำไรนะครับ สหกรณ์มีรายได้สมาชิกมีรายได้เงินปันผลเพื่อสมาชิกไม่ได้หวังเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งบริษัทมีกำลังเข้าที่ว่าสร้างติดแล้วก็ทำให้เท่านั้นนะครับเป็นงานระบบทวิภาคีเป็นงานที่ว่าช่วยเหลือเป็นระยะยาวนะครับสำหรับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษอยากได้เป็นเจ้าของก็สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์เดือนที่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็มาจองนะครับมีจำนวนจำกัดซึ่งเป็นเรื่องของสหกรณ์แต่ที่เขาจะกำหนดเอาไว้นะครับแล้วเกี่ยวเนื่องกับเครดิตด้วยตั้งแต่ละท่านว่ามันถึงจะอนุญาตไหมเพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องของประธานสหกรณ์แต่ละที่นะครับผู้จัดการสหกรณ์ ฝันเห็นมีมากคือโครงการนี้สำหรับผู้สูงอายุด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องส่วนพื้นที่ของสหกรณ์มันจะมีขึ้นแปลงใหญ่แล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พื้นที่ของภาคเอกชนผมคิดว่าทำเพื่อสมาชิกของสหกรณ์ที่ไม่ได้หวังผลกำไรมากนักเพียงแค่ 1 คันของกลุ่มเป้าหมายการลงทุนและชัดเจนและกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและคันใหญ่โตเนี่ยมันขึ้นว่าหาที่ให้การสนับสนุนในเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ให้การสนับสนุนสินเชื่อของสารประเภทของสหกรณ์ของเราเองก็สามารถซื้อได้อะไรเป็นอาหารก็สามารถซื้อได้บริเวณหมอพยาบาลและสมาชิก Un ต่างๆที่มีอยู่ก็สามารถซื้อได้เรามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้กับทางฝ่ายการเงินการบัญชีที่จะสนับสนุนเรื่องแจ่มใส เชื่อของสหกรณ์เชื่อสำหรับแดงโครงการราชพฤกษ์ขึ้นในสหกรณ์ยิ่งเป็นของธนาคารออมสินผ่อนเดือนละ 1 บาทเริ่มต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: