ฝ่ายปกครองกำแพงเพชรฝึกเข้มสืบสวนปราบปราม

ฝ่ายปกครองกำแพงเพชรฝึกเข้มสืบสวนปราบปราม

ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองมาฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมพร้อมตั้งจุดตรวจปีใหม่นี้

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติยุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA S.W.A.T.) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีคณะวิทยากรจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา นายราเยส ราย หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง และนายศักดิ์สิทธิ์ ภูมูลเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะวิทยากรได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย
-ขั้นตอนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง (DNA ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง)
-เทคนิคการสืบสวนหาข่าว (Under Cover)
-การวางแผนการเข้าจับกุม
-การเอาตัวรอดในการเผชิญเหตุ (O.S.T.)
-วิชาอาวุธศึกษา (การใช้อาวุธปืนเบื้องต้น)
-การเข้าตรวจค้นในอาคาร (C.Q.B.)
-การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
-การตรวจค้นยานพาหนะ (V.S.O.C.)
-การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (VIP Protection)

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน และพร้อมแล้วสำหรับภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเร็วๆนี้จักได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ดร.รัฐวิชฯ กล่าว

ที่มา LINE ช่องทางฝ่ายปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: