มุกดาหาร กลุ่มมวลชนยื่นหนังสือขอข้อมูลในการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกรับหนังสือขอข้อมูลในการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารจากกลุ่มมวลชน ในจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ( อปพส.) และชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระสงฆ์ ในพื้นที่ ประมาณ 50 คน ซึ่งนำโดย นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ( อปพส.) นายดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา
นายอัยย์ เพชรทอง กล่าวว่า กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ( อปพส.) และชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระสงฆ์ในจังหวัดมุกดาหาร ที่รวมตัวกันเดินทางมาในครั้งนี้ เดินทางมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะสงสัยว่าการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีการทำประชาพิจารณ์ ลงประชามติ หรือไม่
นายดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ กล่าวว่า ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา เดินทางมาในครั้งนี้ เพราะสงสัยว่าการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทุกศาสนาเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ เรื่องการก่อสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารนั้น มีการดำเนินการตามขั้นตอน เป็นเวลานานแล้ว ในส่วนองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ( อปพส.) ที่มาให้ความรู้กับพี่น้องชาวพุทธก็ไม่ว่ากัน อยากฝากเรื่องของศาสนาพุทธที่ทั่วโลกยอมรับสอนให้เรามีสติ มองดูผู้อื่นแล้วย้อนมองตัวเอง เรามีหลักคำสอนที่ดีหมดแล้วอยู่ที่เราจะปฏิบัติได้แค่ไหน เป็นหลักในการดำเนินชีวิต หลักสำคัญอีกอย่างคือการให้อภัยเป็นการยกระดับจิตใจ ซึ่งเราทุกคนต่างเป็นชาวพุทธ นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: