เด็กสุราษฎร์เจ๋ง คว้า 7 รางวัล แข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ได้มอบหมายให้นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมชมและให้กำลังใจทีมตัวแทนจังหวัดในกิจกรรมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดฯ ระดับประเทศ รับถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE

ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล ดังนี้ รุ่น Junior :รางวัลที่ 1 ทีม The Shark รร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) รางวัลที่ 2 ทีม KABOOM รร.อบจ.สฎ.3 (บ้านนา) รางวัลชมเชย ทีม Boxing Ambassadors รร.อบจ.สฎ.2 (บ้านดอนเกลี้ยง) ส่วนรุ่น Preteen รางวัลที่ 1 ทีม Bravo รร.บ้านบ่อผุด รางวัลที่ 2 ทีม Aloha รร.อบจ.สฎ.3 (บ้านนา) รางวัลที่ 3 ทีม S.P.N. Symphony รร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี สำหรับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม MST HEART TEAM รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

โครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทย ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายสู่การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยเฉพาะประสบการณ์สำคัญของคนวัยทีนที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศ

สำหรับกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise เป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชน จัดการแข่งขันเป็น 3 รุ่น แบ่งตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี บริบูรณ์,รุ่น รุ่น Pre-Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป-14 ปี บริบูรณ์,รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป-22 ปีบริบูรณ์

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# จังหวัดสุราษฎร์ธานี
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: