กอ.รมน.ภาค ๔ สนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน.ภาค ๔ สนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค ๔ พื้นที่เกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง จากเทศบาลนครเกาะสมุย, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ชุดพยัคฆ์ไพร),เจ้าหน้าที่ทหารชุดตรวจสอบที่ดิน ฯ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างวิลล่าบนพื้นที่ภูเขาเฉวงน้อย (บ่อผุด) ของโครงการ สมุย ควอลิตี้ บิ้วท์ และโครงการ KASA (ด้านติดแนวชายป่า) คณะตรวจสอบได้นำโครน มาบินสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลการสำรวจไว้ด้วย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ถึงเรื่องการก่อสร้างวิลล่าโครงการขนาดใหญ่บนภูเขา ซึ่งประชาชนในพื้นที่เชื่อว่าได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นอันมาก โดยมีความสงสัยว่าพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องหรือไม่ , ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และได้ก่อสร้างถูกต้อง ตามที่ขออนุญาตหรือไม่, พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ หรือไม่ และกิจการ/โครงการดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพลางในลักษณะนอมินีหรือไม่


จากผลการเข้าตรวจสอบ ในส่วนของโครงการสมุย ควอลิตี้ บิ้วท์ พบวิศกรผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าการก่อสร้างมี ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ สร้างวิลล่าจำนวน ๒๘ หลัง ส่วนที่ ๒ สร้าง ๑๐ หลังเศษ ได้นำสำเนาเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ) พร้อมสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างมาแสดง เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่า พื้นที่ก่อสร้างอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๕๗ กำหนดให้สร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างได้สูงไม่เกิน ๖ เมตร และต้องมีพื้นที่ว่างเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แต่จากการตรวจสอบในพื้นที่ก่อสร้างนายช่างเทศบาล ฯ รับว่าทางโครงการได้ก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่า ๖ เมตรจริง
ส่วนโครงการ KASA เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากเช่นกัน การก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่มีความกว้างขวางมาก ยังไม่สามารถติดต่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อนำสำเนาเอกสารมาให้ตรวจสอบได้ จึงได้ประสานนายช่างเทศบาลให้ประสานและนำเอกสารมาให้ตรวจสอบโดยด่วน
ในส่วนที่กระทำผิดกฎหมาย ของทั้งสองโครงการ เช่น เรื่องความสูงของอาคาร ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง แจ้งว่าจะดำเนินการออกคำสั่ง ปิดหมายให้แก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพย์ ฯ ปี ๕๗ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในส่วนเรื่องเอกสารสิทธิ์ของที่ดิน , พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าหรือไม่ ชุดตรวจสอบที่ดิน และเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร จะดำเนินการตรวจสอบควบคู่กันไปด้วย

Cr.ภาพข่าว
พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน
กอ.รมน.ภาค ๔

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: