รองผู้ว่าสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด สำหรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่องนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และการวางมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ ในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่องการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จำนวน 102 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 107 ราย ปี2560 จำนวน 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 14 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 117 ราย ปี2561 จำนวน 96 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 11 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 98 ราย และปี2562 จำนวน 88 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 92 ราย ทั้งนี้ในช่วงเตรียมความพร้อมเริ่ม 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2562 ช่วงคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563 โดยเน้น 6 มาตรการ1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน 3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และ6.ด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการเน้นหนัก พื้นที่อำเภอสีแดง และสีส้ม เข้มงวด กวดขัน และกำหนดมาตรการเป็นพิเศษ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: