เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนสะพานข้ามแยกคลองตัน

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนสะพานข้ามแยกคลองตัน
นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยกรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานข้ามแยกคลองตัน ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกทองหล่อ เขตสวนหลวง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า สะพานข้ามแยกคลองตัน มีลักษณะเป็นโค้งผสมต่อเนื่องรูปตัวเอส ออกแบบตามข้อจำกัดของเขตทางของถนนด้านล่าง จากข้อจำกัดดังกล่าวจึงกำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้สะพานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ใช้สะพาน ขณะเดียวกัน ได้มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัย โดยพิจารณาออกแบบเพื่อเพิ่มจำนวนป้ายเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ป้ายบังคับจำกัดความเร็ว และปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรของเดิมที่มีอยู่ให้เห็นชัดเจน รวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบของราวสะพานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนสะพานข้ามแยกคลองตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: