ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดการประชุมบช.ทท.ครั้งที่3 โดยมีดร.พีรวัฒน์และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เข้าร่วมในการประชุม

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) และพล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1( ผบก.ทท.1 ) เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ครั้งที่3/2562 พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้บริหาร L.S.JEWELRY GROUP, ที่ปรึกษารองผบ.ตร., ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ที่ปรึกษากองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ 191, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ผู้บริหาร L.S.JEWELRY GROUP, ที่ปรึกษารองผบ.ตร., ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ที่ปรึกษากองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ 191, ประธานกต.ตร.บก.น.1 -ประธาน กต.ตร. สน.ชนะสงคราม และที่ปรึกษาอีกหลายท่าน พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 เขตดินแดง

แบกกล้องผ่านเลนส์ ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: