สระบุรี – สื่อมวลชนและประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ ที่บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัดมหาชน

วันที่ 13 ธ.ค.62. ที่สำนักงาน บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัดมหาชน ได้เปิดโรงงานการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้เข้าชม และมีการบรรยายด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะทางอากาศ มี นาย วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายด้านการบริหารงานโรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม scr และกองทุนของโรงงานไฟฟ้า และยังบรรยายผลการกระทบที่จะเกิดขึ้นในการสร้างโรงงานไฟฟ้า ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ ที่ในโรงปูนทีพีไอนั้น ทางบริษัทได้ให้หน่วยควบคุมมลพิษ มลภาวะ และสิ่งแวดล้อม และตรวจหาค่าต่างๆ ในรอบโรงงานในรัศมี 3 กิโลแรก ยังไม่พบการกระทบเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงได้ทำการขยายพื้นตรวจอีก 11 หมู่บ้าน ที่คาดว่าน่าจะเกิดผลกระทบ ที่อยู่ใกล้กับโรงงาน แต่ก็ยังไม่พบผลกระทบหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
ทางด้านโรงงานไฟฟ้าได้มีการตั้งกองทุนเอาไว้สำรอง เพื่อเยียวยาในกองทุนแล้ว จำนวน 1 ล้านบาท และจะจัดกองทุนอีกเพื่อเอาไว้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และจะมีการประชาคม พร้อมจะเสนอโครงการที่ประชาชนขอมา ทางบริษัทได้จัดทำที่ประชาชนเสนอขอมาแล้ว และยังมีตัวแทนประชาชนให้เข้าร่วม และสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ตลอดเวลา ส่วนประชาชนกลัวว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลในชุมชน คิดว่าจะมีผลกระทบในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และยังมีประชาชนคาดว่ามีผลกระทบ ระยะใน 5 กิโลเมตรนั้น ทางโรงงานพร้อมทีมงานจะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ำ อากาศ ให้กับประชาชน ให้ไว้ใจ ทางโรงงานไฟฟ้าพร้อมที่จะสำรวจและดำเนินการแก้ไขที่เกิดผลกระทบ และตรวจพื้นที่เพิ่มเติม และจะมีการดูแลเยียวยาให้คณะกรรมการพิจารณาจากกองทุนได้เช่นกัน ส่วนกองทุนสนับสนุนการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาด้านกีฬาจะดูแลให้เป็นพิเศษกว่าทุกกองทุน เพื่อลูกหลานของเรา เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เพื่อจะได้ไปรับใช้ประเทศชาติต่อไป///

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: