เริ่มแล้ว!!! การประกวดแข่งขันดนตรีสากล งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มแล้ว!!! การประกวดแข่งขันดนตรีสากล งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(2 ม.ค.63) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับโรงเรียนโยธินบำรุง จัดการประกวดแข่งขันสาระดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนต่าง ๆ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดแข่งขันก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการ ส่วนรายการอื่น ๆ ของกลุ่มสาระดนตรีสากล กำหนดจัดการประกวดแข่งขัน ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมทั้งมีโรงเรียนเป็นศูนย์ในการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานที่หลักในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. มีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้มีสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ จำนวน 8 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมประมาณ 100,000 คน ..

ที่มาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: