จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครูอำเภอโพธิ์ชัย จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563 สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างครู

จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครูอำเภอโพธิ์ชัย จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563 สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างครู วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ฉลาด ขามช่วง ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในอำเภอโพธิ์ชัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และภายในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายประมวล ทิพชัย นายกผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างครู ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และออกกำลังกายได้ผ่อนคลายจากที่มุ่งมั่นในการทํางาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน โดยในวันนี้จะมีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท กรีฑา 8 ประเภท วันที่ 16 มกราคม มีการทำบุญ พิธีบำเพ็ญกุศลพิธีรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสและร่วมพบปะสังสรรค์ เพื่อมอบความสุขให้กันและกัน กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดนักกีฬา กรีฑา จากหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย เดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม ความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี การวิ่งคบเพลิงโดยนักกีฬาอาวุโส และการแสดงของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์
รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: