อุบลราชธานี….ประเพณีบุณข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอเดชอุดม

15 มกราคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด ประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส่ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สส.เขต4 อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และส่วนราชการทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนให้การต้อนรับ อำเภอเดชอุดมมี 16 ตำบล 237 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 469,472 ไร่ ซึ่งเป็นอำเภอที่ทำการเกษตรมากที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดมจึงได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฮีด 12 คอง 14 มาโดยตลอด ประเพณีบุญข้าวจี่ของชาวอีสานที่จัดขึ้นทุกปีถือเป็นบุญประจำปีของชาวเดชอุดม และปีนี้ได้ทำข้าวจี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้ข้าวเหนียว 800 กิโลกรัม ไข่ไก่ 600 ฟอง ความยาวของข้าวจี่ 2.70 เมตร กว้าง 1.50 เมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและทำกิจกรรมรวมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ประชาชนทั่วโลกจะได้รู้ว่าอำเภอเดชอุดมมีวัฒธรรมประเพณีอันดีงามมีบุญข้าวจี่ใหญ่ที่สุดในโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: