“อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานการร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานการร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง กรม หน่วยงานภาคเอกชน และได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรม ในโอกาสนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “น้ำบนฟ้า แนวคิดฝนหลวงพระราชทาน อาสาสมัครฝนหลวงกับการปลูกป่าในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบด้วย!!

#ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: