บตส.รุ่นที่ 47 ได้บริจาคเครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อสถานที่ภายใน รพ.จำนวน 6 เครื่อง และเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID

วันที่ 8 เม.ย. 63 เวลา 11.30 น. บตส.รุ่นที่ 47 ได้บริจาคเครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อสถานที่ภายใน รพ.จำนวน 6 เครื่อง และเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID โดยมี พตร. เป็นผู้รับมอบ
โดยเครื่องผลิตโอโซนมอบให้กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. จำนวน 4 เครื่อง, รพ.ดารารัศมีจำนวน 1 เครื่อง และรพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์จำนวน 1 เครื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: