สระบุรี – อ.หนองแค จ.สระบุรี ปล่อยขบวนคาราวาน “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – ๑๙”

สระบุรี – อ.หนองแค จ.สระบุรี ปล่อยขบวนคาราวาน “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – ๑๙” คนหนองแค ดูแลกัน” ลงตามหมู่บ้านบ้านพร้อมเปิดโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดกว่า ๒,๐๐๐ ชุด
ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชน ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ตามโครงการ “คนหนองแค ดูแลกัน” เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในพื้นที่ของอำเภอหนองแค
ทั้งนี้กิจกรรมการปล่อยขบวนคาราวาน “แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -๑๙” เกิดขึ้นจากภาครัฐมลนิธิ ภาคเอกชน พ่อค้าและภาคประชาชน ในอำเภอหนองแค ได้พบเห็นสภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ บ้างก็มีการถูกเลิกจ้าว่างงาน ค้าขายไม่ได้ รายได้ลดลงจนกระทั่งไม่มีอาชีพหรือราย ได้เลย แม้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐพยายาหาทางเยียวยาช่วยเหลือแล้วอย่างเต็มที่ แต่การช่วยเหลือเยียวยาก็อาจเป็นไปด้วยความล่าช้า บ้าง จึงทำให้ประชาชนเริ่มมีความยากลำบากใน การดำรงชีพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาและเป็นการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า อำเภอหนองแคจึงได้จัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ เครื่องอุปโภค เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้ข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนได้รับผลกะทบจากมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จากฐานข้อมูลระบบ Thai QM ของกรมการปกครอง และข้อมูลจากการสำรวจผู้เดือดร้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ ๖,๕๐๐ คน อำเภอหนองแค จึงได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ได้จัดหารถมารับสิ่งของดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ตามหมู่บ้าน จึงทำให้เกิดขบวนคาราวาน “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด – ๑๙” ขึ้นในครั้งนี้สำหรับการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่า จากมูลนิธิภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ พ่อค้าประชาชน ในอำเภอหนองแค ที่ได้ระดมเงินและจัดหาเครื่องอุปโภคเพื่อ จะนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกะทบ ได้จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ ชุด ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ น้ำมัน น้ำปลา และไข่ไก่ นำใส่รถลงไปมอบให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบในเขตหนองแคถึงบ้าน และนอกจากนี้ยังได้เปิดโรงครัวประกอบอาหาร เลี้ยงข้าวกล่อง ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวน ๒,๐๐๐ คนสมภพ พิมมะศร

%d bloggers like this: