สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รักษาผู้ป่วย โควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รักษาผู้ป่วย โควิด-19
วันนี้ (18พ.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี
ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับพระราชทานคือกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence CU-RoboCovid_ Telepresence
ซึ่งการได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว

%d bloggers like this: