“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย “ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น” ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น !!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น /ผอ.ศอ.ปส.จ. ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย “ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น” ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผบ.มทบ.23/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) นำ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย พลเรือน ตำรวจ ทหาร และสมาชิก อส.ร่วมกับศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น บูรณาการการ ปฏิบัติการในครั้งนี้

โดยได้เข้าตรวจค้นศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น จากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

%d bloggers like this: