จ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับภาครัฐและเอกชนแบ่งปันสุขมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเป็นประธานมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายพลศิลป์ แสงสุวรรณ กำนัน นายปราโมช แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และอนันต์ ถนอมสุข กองทุนสวัสดิการชุมชนพร้อมด้วยชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับผู้บริจาค พนักงาน ส.อบต. สมาชิกสภาฯ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าขนอน ร่วมมอบถุงยังชีพและตู้ปันใจ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละทุนทรัพย์ ร่วมแบ่งปันสุขเพื่อพี่น้องประชาชนและสังคมส่วนรวม หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVD-19 ขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตันมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ในวงกว้าง ซึ่งล่าสุดแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVD-19 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาทขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รักษาวินัยในการป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร เพื่อก้าวผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ยุพิน​ สุทธิ​โสภณ

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

%d bloggers like this: