ตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน

๒๒ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ น.ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วยวิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยันในการนี้ นายชวน หลีกภัย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดการประชุมว่า ได้มีการจัดเก้าอี้เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยจัดเก้าอี้ตัวเว้นตัว และสมาชิกฯ บางส่วนจะนั่งบริเวณชั้นลอย ซึ่งจะมีคัดกรองป้องกันอย่างเต็มที่ สมาชิกฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และจะอนุญาตให้ถอดได้ขณะที่อภิปรายเพราะใช้ไมโครโฟนเฉพาะบุคคล สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้นหากมีกรณีฉุกเฉิน ได้ประสาน รพ.วชิระ ในการรองรับผู้ที่มีอาการเข้าข่าย ซึ่งได้ชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วในส่วนของ การพิจารณา พ.ร.ก. นั้น ยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องกรอบเวลาการพิจารณา เพราะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมเวลาของทั้ง ๒ ฝ่าย

%d bloggers like this: